Članovi


Članovi Komornog zbora "Ivan Filipović" često sudjeluju na zborskim seminarima (Barokna škola u Grožnjanu, Seminar zborske glazbe Baltičkih zemalja…), a svoje umijeće zajedničkog pjevanja usavršavaju i kroz redovitu suradnju s Mitchellom Sandlerom, uglednim nizozemskim pjevačem i pedagogom.

 
 
 

Koncerti


Komorni zbor "Ivan Filipović" održao je mnogo koncerata u Hrvatskoj (Đakovo, Osijek, Poreč, Pula, Požega, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Zadar, Zagreb…) i inozemstvu (Austrija, BiH, Bugarska, Italija, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Turska, Velika Britanija...), a ostvario je i vrlo uspješne turneje (Izrael, Tajvan...).