LJUBOV SVJATAJA / Sveta ljubav
18 lipnja, 2018
A CAPPELLA
24 lipnja, 2018
LJUBOV SVJATAJA / Sveta ljubav
18 lipnja, 2018
A CAPPELLA
24 lipnja, 2018

Još jedan u nizu od obljetničkih koncerata Komornog zbora “Ivan Filipović”, In festis Beatae Mariae Virginis, koncert je u a cappella ruhu i pogled usmjerava prema Blaženoj Djevici Mariji, nježnom cvijetu koji se kao inspiracija provlači poput niti u nebrojenim kompozicijama.

Već 20 godina Zbor pjeva o Njoj te se ideja o monotematičnosti ovog koncerta pripremala i razvijala dugi niz godina. Tamo gdje leži monotematičnost ipak nema mjesta dosadi jer su na jednom tekstu nastala uglazbljenja koja nisu nalik jedna drugima: od renesansne mirne pankonsonantnosti, preko turbulentnog harmonijskog plana romantizma do neoklasicističkih uglazbljenja živućih američkih kompozitora koji pak prizivaju čitavu plejadu minulih tehnika uglazbljenja.

Bilo da je riječ o Novoj ili staroj glazbi, tekst je postojan u svakom kontekstu i jednako podatan za brojne i različite interpretacije. Osim niza Ave Maria koje će se naći na ovom koncertu, ni ostali tekstovi ne otklanjaju se od osnovne misli pa ovaj koncert gotovo da možemo nazvati koncertom za Ženu. Osluškujte poruke koje vam svako od uglazbljenja nudi i pratite simbole kojima su kompozitori obasuli ove kompozicije.

Prvi koncert održava se u nedjelju 17. lipnja 2018. u 19.30 sati u crkvi Navještenja BDM u Velikoj Gorici.

Drugi koncert održava se u utorak 19. lipnja 2018. u 20.00 sati u crkvi sv. Katarine u Zagrebu!

Ulaz na koncert je slobodan!